slide_uvodem_1

V Chovancových pracích se snoubí formální čistota až jakési hledání absolutna spolu s dráždivou tajemností a rafinovaností obsahu tvaru.

Spor „duše a těla“ – perfekcionalita, čistota geometrického řádu stojí proti citovosti a tajemnosti života.

Zajímá se o otvory, mezery, pukliny v dutých tvarech a měkkou oblost, které pro něj navozují důvěrnou tělesnost a pozitivní energii.

Forma je spoluutvářena materiálem, kterým je vysokožárný šamot. Jeho tvrdostí, kterou ještě stupňuje obrušováním dohladka, navozuje dojem dokonalosti. Ta je současně i výzvou k jejímu překonávání a porušení. Hapticky – dotykem lze narušit klid a vnitřní život objektů nebo se jen přesvědčit, zda jsou skutečné. Některé práce nechává neglazované, aby světlem vynikl tvar, obrys a textura.